Prefabricated Wooden Frame Houses
English speaking department:
+371 25 901 138
[email protected]
Chef för den teknisk avdelningen
VISA ALLA PROJEKT

Teknologi

Det är med hjälp av vår teknik som vi kan få högklassig kvalitet i vår produktion – i varje enskilt projekt, i varje del, i varje detalj!

Allt börjar med design.

Detta är den viktigaste fasen. Konstruktörens uppdrag är inte begränsat till att göra en ram som motsvarar alla projektets dimensioner. Hans uppgift är mycket bredare och svårare – han måste i förväg planera hela processen för transport, avlastning och montering och dela upp hela konstruktionen i delar så att det inte uppstår några problem vid någon fas.

Lämplig programvara ger stor hjälp vid detta arbete. Utan rätt programvara skulle det vara praktiskt taget omöjligt att garantera perfekta observationer av alla projektets alla dimensioner. Men än viktigare är att en datamodell möjliggör att man kan få perfekt precision för alla fogar, vilket gör monteringen snabbare och enklare och avsevärt förbättrar säkerheten och tillförlitlighet för ditt hus.

Konstruktionsingenjören skapar en 3D-modell av ditt hus som motsvarar projektet.

Designerns modell innehåller redan varje modul av det riktiga huset som finns exakt där det kommer att finnas i ett riktigt hus. Dessutom bestäms inte bara alla delar, utan också hanteringen av dessa delar redan i designstadiet. Exakta dimensioner och placering av alla borrningar, räfflingar, sågningar, böjningar och så vidare finns på den elektroniska modellen av ditt hus. Men det skulle naturligtvis inte vara nödvändigt med en sådan exakt och detaljerad teknik om vi inte kunde konstruera detta i verkligheten.

Så vad garanterar att den verkliga produkten kommer att motsvara den elektroniska modellen?

Tekniken, naturligtvis.

Alla delar hanteras av specialiserade CNC-maskiner. Dessa maskiner får alla instruktioner direkt från designerns program. Detta gör det möjligt för oss att producera våra konstruktioner med precisionen hos flyginstrument. Naturligtvis påverkas kvaliteten på slutprodukten inte bara av program och maskiner utan också av de material som används. För att få utmärkta egenskaper för vår produktion använder vi utvalt nordligt virke.

Virket vi använder i våra konstruktioner har klarat av hållfasthetstester på specialutrustningen.

I våra speciella limmade fogar av mortise-tennon-typ använder vi smält TPU-lim. Genom att limma våra ramar i en speciell hydraulisk monteringsplattpress får vi perfekt geometri och slitstarka fogar som inte ens teoretiskt kan utföras när vi utför vår ramkonstruktion på en byggarbetsplats. Genom att fästa dessa fogar med skruvar överstiger vi byggnadskraven tredubbelt om, men vi tror starkt på att det aldrig kan vara för mycket av säkerhet och kvalitet.

Vårt skivmaterial är högkvalitativa vattentäta OSB med reducerat formaldehyd-innehåll. Ett specialiserat CNC-styrt bearbetningscenter skär och perforerar skivmaterialet med exakt precision och geometri som är extremt viktigt för den naturliga ventilationen av ditt hus.

Förplanering och grundlig design gör det möjligt för moderna och högkvalitativa maskiner i kombination med utvalda material att uppnå en produktkvalitet som gynnar våra kunder under monteringen och många år efter det att konstruktionen är klar.

Kontakta oss