Prefabricated Wooden Frame Houses

English speaking department:

TRANSPORT

Tenk deg hvor raskt den moderne verden forandrer seg! Grenser mellom land forsvinner. Du kan reise fra Paris til Riga raskere enn fra den ene enden av Paris til den andre, og prisen for en slik reise vil ikke være mye høyere. Det samme gjelder for godstransport.

Grace to Riga ligger på veien for store varestrømmer fra Vest-Europa til Russland: et stort antall motorveitransporter returnerer ulastet - praktisk talt alt som kommer fra Russland til Europa, kommer via rørledninger.

Dette faktum, i tillegg til hard konkurranse blant fraktselskapene (lokale og utenlandske, spesielt fra EUs nykommere som Polen, Bulgaria og Ungarn), gjør det mulig å betale lave priser på ruten fra Riga til Europa, ofte til og med lavere enn inne i landet. Ja, det er ingen overraskelse hvis transportkostnadene fra Paris til Nantes viser seg å være høyere enn til Riga.

Omtrentlige kostnader og leveringstider er oppgitt i ordningen.

I tillegg til standardtransport er spesialtjenesten også tilgjengelig. Den gjør det mulig å levere konstruksjonselementer med en høyde på over 3,5 meter direkte til byggeplassen. Hvis du ønsker det, finner vi selvfølgelig transport og løser alle problemer knyttet til levering direkte til byggeplassen.

You see that to receive a framework from us isn't harder and probably isn't much more expensive than to order it from a producer which bases in your country or even in a nearby city.

© 2017-2023

Følg oss på