Prefabricated Wooden Frame Houses
English speaking department:
+371 25 901 138
[email protected]

Projekt: The Netherlands D

Price: at 54 100(utan moms)
Living area: 161
Projekttyper:

basisk

at 54100 € (utan moms)

Externa förtillverkade väggar
Tjocklek: 207 mm
Timmerramar
Softwood-skiva:

 • Kammartorkade (16 %)
 • Hyvlad, kalibrerad
 • Gradering (C16/C24)
 • Mått: : 195x72 mm

Vindskydd:

 • OSB - 3
 • Tjocklek – 12 mm
 • Ångperforering d6 ca 25x30

Interna strukturväggar
Tjocklek: 195 mm
Timmerramar:
Softwood-skiva:
Kammartorkade (16%)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)
Mått 195x72 mm

Fogningssystem. Antal: 1 Set

 • Fogningsblakar:

Mått 100x200 mm (Softwood):
Kammartorkade (16 %)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)

Bjälksystem. Antal: 1 Set

 • Bjälkar:

Mått 72x195 mm (Softwood):
Kammartorkade (16 %)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)

 • Takåsar:

Mått 72x195 mm (Softwood):
Kammartorkade (16 %)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)
Lim – D4 Kompatibel

Full uppsättning av monteringsverktyg.

STANDARD

at 61300 € (utan moms)

Externa förtillverkade väggar
Tjocklek: 207 mm
Timmerramar
Softwood-skiva:

 • Kammartorkade (16 %)
 • Hyvlad, kalibrerad
 • Gradering (C16/C24)
 • Mått: : 195x72 mm

Vindskydd:

 • OSB - 3
 • Tjocklek – 12 mm
 • Ångperforering d6 ca 25x30

Isolering:
RockWool Rock Batts Super:

 • Lambda D=0.035 W/mk
 • R D (0.100) = 2.92 m²k/W
 • Euroklass – A1

Avdunstingsmembran:
PrimavapSd
Internskiva:
Gipsskiva

 • Tjocklek 12.5 mm

Interna strukturväggar
Tjocklek: 195 mm
Timmerramar:
Softwood-skiva:
Kammartorkade (16%)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)
Mått 195x72 mm

Fogningssystem. Antal: 1 Set

 • Fogningsblakar:

Mått 100x200 mm (Softwood):
Kammartorkade (16 %)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)

Bjälksystem. Antal: 1 Set

 • Bjälkar:

Mått 72x195 mm (Softwood):
Kammartorkade (16%)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)

 • Takåsar:

Mått 72x195 mm (Softwood):
Kammartorkade (16 %)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)
Lim – D4 Kompatibel

Full uppsättning av monteringsverktyg.

Passiv

at 90950 € (utan moms)

Externa förtillverkade väggar
Tjocklek: 207 mm
Timmerramar
Softwood-skiva:

 • Kammartorkade (16 %)
 • Hyvlad, kalibrerad
 • Gradering (C16/C24)
 • Mått: 195x72 mm

Vindskydd:

 • OSB - 3
 • Tjocklek – 12 mm
 • Ångperforering d6 ca 25x30

Fasadmembran:

 • Densitet - 100 g/m²
 • Effektiv tjocklek på avdunstingsdiffusion 0,015 m
 • Avdunsting för hela 80g/m²

Fasadisolering:

 • Rockwool FaceRock 100 mm
 • Lambda D=0.039 W/mk
 • Euroklass – A1

Internisolering:

 • RockWool MultyRock35
 • Lambda D=0.035 W/mk
 • R D (0.100) = 2.92 m²k/W
 • Euroklass – A1

Internskiva:
Gipsskiva

 • Tjocklek 12.5 mm

Interna strukturväggar
Tjocklek: 195 mm
Timmerramar:
Softwood-skiva:
Kammartorkade (16%)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)
Mått 195x72 mm

Fogningssystem. Antal: 1 Set

 • Fogningsblakar:

Mått 100x200 mm (Softwood):
Kammartorkade (16 %)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)

Dubbellimmat bjälksystem. Antal: 1 Set

 • Bjälkar:

Mått 70x390 mm (Softwood):
Kammartorkade (16%)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)

 • Takåsar:

Mått 135-270x120-195 mm (Softwood):
Kammartorkade (16 %)
Hyvlad, kalibrerad
Gradering (C16/C24)
Lim – D4 Kompatibel

Internisolering:
MultyRock35:

 • RockWool MultyRock35
 • Lambda D=0.035 W/mk
 • Euroklass – A1

Full uppsättning av monteringsverktyg.